KontaktAdresa:
Základná škola Pavla Horova
Kpt. Nálepku 16
Michalovce
071 01 

Telefónne číslo:
0566422838 

Email:
 lydia.hospodarova@zsphorova.org