OZNAMY

Online vyučovanie vždy PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK, PIATOK 10:00-12:00

STREDA 09:00-11:00

Návod na pripojenie

Dištančná výučba pokračuje

Milí rodičia!

Keďže dištančné vzdelávanie pokračuje naďalej, opakovane zisťujem záujem o ŠKD
v týždni 18. - 22.1.2021. V prípade záujmu mi pošlite mail + záujem o stravu. 

Termín - najneskôr zajtra (piatok) do 12.00 hod.
Podmienky tak, ako predtým - deti zdravotníkov, policajtov, vojakov, hasičov a tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať na home office, ale ti musia mat potvrdenie od zamestnávateľa, že im nie je umožnené pracovať na HO. Ďakujem za spoluprácu. LH

Dištančná výučba

Milí rodičia!

8.1.2021

Nástup žiakov I. stupňa do školy v pondelok 11.1.2021 sa odkladá. Ostávame doma, podľa doterajších pokynov do 15.1. Vzhľadom na to, že sa to môže ešte predĺžiť, potrebujeme vyskúšať dištančné vzdelávanie aj inou formou, ako sme to robili doteraz.

 Na Vaše mailové adresy Vám pošlem pozvánku na online stretnutie, aby sme si vyskúšali pripojenie. Ak dostanete pozvánku, prosím, potvrďte účasť . Pokusne si vyskúšame krátke spojenie v čase, ktorý bude uvedený v pozvánke. 

Prvý online blok s deťmi by sme potom skúsili v stredu 13.1. - 10:00-12:00, podľa ďalšej pozvánky. V tomto čase plánujem online hodiny aj na ďalšie dni.

V pondelok a utorok zadám deťom úlohy na našej webstránke v záložke Domáca škola. Učenie budem zadávať aj ďalšie dni, aby mohli pracovať aj deti, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnili online vyučovania.

Verím, že sa nám to podarí a zároveň dúfam, že sa budeme môcť stretnúť čo najskôr v triede. :) LH

P.S. Prosím, sledujte teraz oznamy na stránke častejšie, situácia sa môže meniť...

POZOR - nové informácie!

Milí rodičia!

Zisťujem záujem o ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v rizikovej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci).

Pokiaľ rodič nemôže vykonávať home office a potrebuje umiestniť dieťa v ŠKD (napr. predavačka v potravinách...), musí okrem čestného prehlásenia priniesť potvrdenie od zamestnávateľa.

Informáciu o záujme mi pošlite do piatka 8.1. - 10.00 hod. Ja to následne posielam vedeniu školy.

Zároveň Vám prikladám Čestné prehlásenie, ktoré žiak prinesie so sebou v pondelok ráno do ŠKD, resp. ho vypíše v pondelok ráno osobne.

Vytvorené skupiny žiakov v ŠKD sa meniť nebudú. V týždni od 11. - 15.1.2021 bude ŠKD pracovať v čase 07.00 - 16.00 hod. v bud. č. 3. Personálne bude činnosť v ŠKD zabezpečená vychovávateľkami.

Hneď pri nástupe do ŠKD v pondelok je potrebné uhradiť poplatok za ŠKD na daný mesiac.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, obedy nebudú zabezpečené, žiaci si ich budú riešiť vo vlastnej réžii.

Definitívnu informáciu o fungovaní ŠKD od 11. - 15.1. dám na web po našej pracovnej porade v piatok popoludní.

I. st. - vyučovanie od 11.1. do 15.1.2021 - DIŠTANČNÉ! - zajtra napíšem ako bude prebiehať. LH

Prázdniny

Rozhodnutie ministra školstva SR:

  • zimné prázdniny - termín - 21.12.2020 - 8.1.2021
  • nástup do školy - 11.1.2021 (podmienky a termín sa ešte môžu zmeniť)
  • polročné prázdniny dňa 29.1.2021 - zrušené

Poplatok ŠKD

Od 1.2.2021 budú poplatky za ŠKD realizované elektronicky na účet školy. Bližšie informácie sa dozviete v januári 2021. 

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka, 15.12.2020 cez stránku školy,resp do 16.12.2020 do 7.00 hod., telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho. Zároveň žiadame stravníkov aby si uhradili dlžné sumy za stravu, taktiež z dôvodu uzavretia kalendárneho roka. 

Vstup do budovy školy

Od utorka /24.11./ žiaci vstupujú do školy opäť  hlavným vchodom.  

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Ďakujeme.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí rodičia! Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a vďaka veľkému nápadu mladej mamičky Janky Galatovej už tretí rok budú Vianoce pre seniorov v domoch dôchodcov o čosi štedrejšie. Môže to byť jediný darček, ktorý tento rok dostanú...

 Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu následne zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je to pre deduška alebo babičku.

Kto má chuť zapojiť sa spoločne aj so svojimi deťmi, všetko potrebné sa dozvie na stránke https://www.kolkolasky.sk 

Obdarovanie je dobrovoľné. Naplnené krabice sústredíme v triede do 30.11. 2020 a potom ich odovzdáme ďalej. Ďakujeme. Lydka a Katka :)


Dôležitý oznam

Žiaci I. stupňa pri nástupe do školy po jesenných prázdninách predkladajú "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" /aktualizované tlačivo dostali v piatok/, bez tohto vyhlásenia dieťa nemôže prísť do školy.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 

Naďalej platí všeobecný zákaz vstupu rodičov do budovy školy.

Jesenné prázdniny

 Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

Zmena činnosti ŠKD

Opatrenia platné od stredy 14.10.2020 do odvolania:

  • budova školy bude otvorená od 07:15 hod - do 16.30 hod.
  • ŠKD - každá trieda je samostatné oddelenie - žiaci sa nespájajú - ranný zber žiakov sa nerobí, všetci idú do svojich tried, popoludňajší zber žiakov sa tiež nerobí, vychovávateľka je so svojou triedou do konca činnosti - 16.30 hod.

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov na to, aby v priestoroch školy, či už v exteriéri, alebo interiéri používali rúška, a to aj pri komunikácii  s učiteľmi a vychovávateľmi. Pomáhate nám tým znižovať riziko COVID ochorenia. Veľmi pekne ďakujeme. :)

Triedny fond

Prosím o uhradenie poplatku 5 eur do triedneho fondu. Ďakujem. LH

Dočasná úprava zvonenia

1. hodina: 7.45- 8.30 Prestávka 10 minút

2. hodina: 8.40- 9.25 Prestávka 10 minút

3. hodina: 9.35 - 10.20 Prestávka 5 minút

4.hodina: 10.25- 11.10 Prestávka 20 minút

5.hodina: 11.30- 12.10 Prestávka 20 minút

6.hodina: 12.30- 13.10 Prestávka 30 minút

7. hodina: 13.40- 14.20

Táto úprava je dočasná kvôli obedovaniu tried súvisiacich s opatreniami pre Covid 19.

Oznam riaditeľa školy

V prípade, že dieťa v škole chýba viac ako tri dni, je rodič povinný pri nástupe dieťaťa do školy priniesť "Vyhlásenie". Pôvodné bolo aktualizované, nájdete ho v prílohe. Kto potrebuje, nech si stiahne a pri nástupe dieťaťa po viac, ako trojdňovej neprítomnosti odovzdá triednej uciteľke. 

https://zsphorova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lydia_hospodarova_zsphorova_org/ERc1WUWAMHZHslqFHq1KE1IB1_x81mDv5341MKIb4gdGqQ?e=mcTHq1

Čo budeme potrebovať...

Štvrtok- vyučovanie začína klasicky 7:45, do triedy je možné vstúpiť bočným vchodom od 7:00 /"zberná družina" nie je v prevádzke/, budeme mať 4 vyučovacie hodiny, donesieme si prezúvky, peračník, Čítanku /prvácku/, 2 rúška, žiacku knižku /s vyplnenými údajmi/+ Vyhlásenia /kto dnes zabudol/, desiatu. Po skončení vyučovania funguje  ŠKD do 16:30. Rozpis obedov pre 2.ročník- 13:00-13:20

Piatok-budeme mať 5 vyučovacích hodín, donesieme si peračník, Čítanku, PZ z matematiky/prvácky 2.časť/, 2 rúška, žiacku knižku, vyplnenú prihlášku na obedy a aktualizované tlačivo "Údaje o žiakovi" /nehodiace sa stačí prečiarknúť a aktuálne údaje dopísať+ aktuálnu mailovú adresu/

 Pondelok-učíme sa už podľa riadneho rozvrhu /v sekcii ROZVRH HODÍN/, donesieme si Čítanku /doma si prečítame Alenka a svet-str.4/a nedopísané písanky Viem písať 1 a 2, PZ MAT a HUV máme v škole/.

Celý týždeň chodíme na obed o 13.00, nemáme delené hodiny ani telesnú výchovu v telocvični. Do triedy je možné vstúpiť bočným vchodom od 7:00 /"zberná družina" nie je v prevádzke/, ŠKD do 16:30.

Druhácke učebnice a PZ máme v triede, rozdám ich  koncom mesiaca, dovtedy používame tie z minulého roka. Rovnako aj pomôcky na VYV.

Na SJL /zložku písanie/-písmo Comenia Script odporúčam pre 2.ročník písanky a zošit:

https://eshop.ucmeradi.sk/viem-pisat-na-cestach-2-rocnik-1-a-2-diel-sj

https://eshop.ucmeradi.sk/zosit-a5-2-rocnik

Ak súhlasíte, objednám pre celú triedu- cena spolu 7,50 €. Ďakujem. L. 

 Oznam pre Garfildíkov

Prvé spoločné stretnutie po prázninách sa uskutoční v našej triede 2.A v stredu /2.9. o 8:00/. Do budovy /už ako druháci/ vchádzame bočným vchodom. Nezabunite si rúško a  vyplnené Vyhlásenie, ktoré rodičia nájdu kliknutím na link pod Informáciami o začiatku šk. roka. Rodičia do budovy nevstupujú, počkajú Vás na školskom dvore /do 8:45/. 

Vy si doma overte, či budete chodiť do ŠKD, na obedy a náboženstvo /etickú výchovu/, Pokyny na ďalšie dni dostanete v stredu.

Veľmi sa na Vás tešíme! Lydka a Katka :)

Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

V prílohe uverejňujeme informácie, pokyny a usmernenie pre žiakov a rodičov platné od 1.9.2020. Tak isto tu nájdete dotazník pred nástupom do školy a prehlásnie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné predložiť pred nástupom do školy a pri každom vynechaní vyučovania dlhšom ako tri dni.