Každé dieťa je rado tam, kde cíti, že je vítané, kde môže povedať svoj názor a vyjadriť svoje pocity. Kde je mu príjemne s dospelými i vrstovníkmi, kde nepociťuje strach ani úzkosť. Kde sa môže podeliť o radosť i bolesť a vie, že v prípade potreby sa mu pomôže. Kde vníma nielen získavanie vedomostí, vytváranie hodnôt a postojov, ale i potrebu rozumieť. Ľuďom, svetu, situáciám...

Taká je naša trieda, v ktorej sa všetci snažíme o jasné pravidlá, ústretový prístup, vzájomné pochopenie.

Vytvorte si webové stránky zdarma!