Učivo a domáce úlohy

Pondelok-8.3.2021

SJL/Mäkké spoluhlásky-vyvodenie

 U-str.64-zapísať a naučiť sa poučku, cv.2-ústne 

Osemsmerovka-opakovanie tvrdých spoluhlások /samostatná práca/+ utvor na 3 slová vety/

Č/ Spievajže si, spievaj, Spievanky, spievanky

Čítanka-str.57, prečítaj si aj čo je to ĽUDOVÁ PIESEŇ

MAT/Sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10

Matematický autobus

PZ-str.6/celá /kto nestihol 5, dokončiť za DÚ/

HUV/Ľudové piesne -počúvanie hudby

Piatok-5.3.2021

MAT-g/Bod, priamka, polpriamka, úsečka-opakovanie

PZ 1-str.14/4,5, str.15/1,2,3, 4-DÚ

Č/ Medveď a líška

Čítanka-str.56-čítať s porozumením

Viem písať- str.29-2.časť-dokončiť za DÚ

PVO/ Hasenie požiaru

PZ-str.34-35/celé,  vychádzka 

ANJ- Clothes

 DÚ-PL1-vyfarbiť, vystrihnúť a nalepiť do zošita-obrázkový slovník /stačí 10-15 obrázkov/

PL2,PL3,PL4-samostatná práca

Štvrtok-4.3.2021

SJL/ Tvrdé spoluhlásky

U-str.63/Cvičný diktát /zošity zostali v škole na kontrolu/

HRA DOBBLE/ ly,lý/

MAT-G/ Pravidlá rysovania, opakovanie učiva

PZ 2/P1,P2, str.1/1 

PZ 1 /zostal v škole na kontrolu/

VYV/ Snežienky /kombinovaná technika/

Streda-3.3.2021

SJL/ Tvrdé spoluhlásky

U- str.62/11,12-ústne, 63/13-písomne

HRA DOBBLE  /slová s ly, lý/ 

MAT/ Odčítanie v obore do 100 bez prechodu cez 10

PZ-str.5/celá

Č/ Saxofón, ktorý dostal nádchu

Čítanka-str.55, čítať s porozumením

Viem písať- str.29/y/-1.časť /po rybník/

/Zajtra aj v piatok budeme mať  GEOMETRIU- donesieme PZ1, PZ2, malý zošit, pravítko, ostrúhanú ceruzu/

Utorok-2.3.2021

SJL/ Tvrdé spoluhlásky 

U- 62/9-ústne, cv.10-písomne

Č/Rozprávka o básniacom koníkovi

Čítanka-str.32-33-čítať s porozumením, zapísať do malého zošita, čo je to ROZPRÁVKA

Viem písať-str.28-dokončiť 

MAT/Odčítanie v obore do 100 bez prechodu cez základ 10

PZ-4/celá

PVO/Povolania ľudí

PU-str.39/dokončiť

Vianočné prázdniny

Počas prázdnin si oddýchnite a užite si krásne rodinné chvíle... Budem rada, ak prečítate 1 knihu, ktorú máte doma a po návrate o nej porozprávate. Prajem Vám krásne prázdniny! L :) 

Štvrtok-29.10.2020

Blokové vyučovanie VEU/ITV-"Strašidelný štvrtok"- MAT-geometria /krivá rovná čiara, priamka, geometrické tvary, SJL- /čítame a vyhľadávame slová/, VYV-tvoríme: pavúk, strašidielko/

Rozvoj životných zručností- aktívne počúvanie, spolupráca

https://garfi19.webnode.sk/fotogaleria3/

28.9.-30.9.2020

Z dôvodu prečerpaného mesačného limitu prenesených dát budeme do konca septembra využívať túto starú "MIMOŇOVSKÚ" stránku:


https://4-b47.webnode.cz/tipy-na-vylet/