Štvrtok-12.12.2019

SJ/ Hláska a písmeno V,v-precvičovanie

         Šlabikár-str. 56, 57, čítacia karta

        Viem písať 1- str.6-dokončiť polstranu  /la,lé, lu, li,lo, lá/, do posledného riadka napísať 3  mená, ktoré sme sa už učili /

        PL/v/- dokončiť, odovzdať        

M/ Vianočná tržnica

     Finančná gramotnosť

PVO/ Vianočná tržnica-rozhovor, kresba

Streda-11.12.2019

SJL/ Hláska a písmeno V,v

       Šlabikár- str. 57/celá-čítať      

       Viem písať 2- str. 2-malé v-3 riadky+ Iva, Vilma

      PL /v/-2 riadky malé v

M/ Čísla 0-9

      PZ-str. 60/celá

Utorok-10.12.2019

M/ Čísla 0 až 9 

    PZ-str.60/1,2

SJL/ Hláska a písmeno V,v

        Šlabikár-str.56/Hra na detekíva , str.57/SOVA-1.časť-čítať

----------------------------------------------

Divadielko Clipperton    

       

Piatok-6.12.2019

M/ Mikulášske počítanie  

       PL- MIKULÁŠ  

SJL/Hláska a písmeno V,v-vyvodenie

      Šlabikár-str.56/1

      Viem písať 2-str.2-veľké V-3 riadky 

 


Pondelok-2.12.2019

SJL/Hláska a písmeno U,u

       Šlabikár-str.53/čítame 1.časť /Malá Jula/      

      PL /u,ú/-3 riadky-DÚ-3 riadky

M/ Čísla 0-8, sčítanie, odčítanie, porovnávanie   

    PZ-str.52/celá

    Malý zošit - 4 príklady na +,- v obore do 8