Štvrtok-23.1.2020

SJ/ Hláska a písmeno T,t-vyvodenie

         Šlabikár-str. 68/celá

        PL/T/- 4 riadky, DÚ-3 riadky /Ty, Tóno, Timo/

       Viem písať 2 -nácvik písania T-str. 6-3 riadky

       Žltý zošit- tvoríme slová-odpis z tabule /seno, Jano, víno, lano, slon, nový, nosí, novú/

M/ Čísla 0 až 10, sčítanie 

      PZ-str.75/dokončiť, str.76/ /1,3 /zošity zostali v škole/ 

PVO/ Zdravie a choroba

     PZ-str.16-17

----------------------------------------------------

Zajtra do školy bez učebníc-len peračník a veci na KORČUĽOVANIE!

Streda-22.1.2020

SJL/ Hláska a písmeno P, p

       Šlabikár- str. 64- 67-opakovanie

       Viem písať 1- str.13-3 riadky/polí, páli, lupa/

       Samostatná práca-čítanie s porozumením   

      Žltý zošit- DIKTÁT /Pavol, Pavla, lupa, páli, pije, syn, Pes sa volá Lapaj./ 

M/ Opakovanie učiva

      Samostatná práca

      PZ-str. 75/2

Utorok-21.1.2020

M/ Sčítanie a odčítanie v obore 0- 10, porovnávanie

    PZ-str.74/celá, 75/1

SJL/ Hláska a písmeno P, p-upevňovanie

        Šlabikár-str.65/celá-čítať

        Viem písať 1- str. 13-2 riadky /pije, lepí/, str.10-3 riadky, DÚ- dokončiť polstranu 1/prepis tlačených slabík na písané 

Pondelok-20.1.2020

SJL/Hláska a písmeno P,p

       Šlabikár-str. 65/ 3, str.67/Milá Maja! /čítať 1.časť-DÚ

      Viem písať 1-str. 10/3 riadky/pi, pe, pa/

     PL /p/-dokončiť polstranu, DÚ- farebne dokončiť osemsmerovku

M/ Čísla 0-10

    PZ- str.73/celá

Piatok-10.1.2020

M/   Číslo 10

       PZ- str.68 /celá

       Malý zošit-číslica 10 /2 riadky/

SJL/Hláska a písmeno Y, y-vyvodenie

      Šlabikár-str.61/1

     Viem písať 1-str.23-nácvik písania veľkého Y, Ý /4 riadky/

     Žltý zošit-prepis 8 slov zo Šlabikára

      PL /Y/-2 riadky, DÚ-4 riadky /MY,SYN,OSY, NOVÝ/