DOMÁCA ŠKOLA-2.ročník

otvorená

Utorok- 19.1.2021-online vyučovanie

 • MAT-Počítanie do 100-sčítanie a odčítanie celých desiatok
 • U-str.36/18,19,20,21,22,23-ústne
 • PZ-str.49/celá
 • Č-Kominári-čierni chlapci, Studená návšteva
 • Opakovanie pojmov-spisovateľ/ka, čitateľ/ka, ilustrátor/ka,
 •  rozprávanie o knihe, ktorú si čítal/a počas Vianoc, do malého zošita zapíš:
 • Názov knihy:
 • Spisovateľ/la:
 • Ilustrátor/ka:
 • Nakresli malú ilustráciu /dokonči za DÚ-kto nestihol/
 • Čítanka-str.49-kontrola domáceho čítania, DÚ-čítaj s porozumením text Studená návšteva

Pondelok- 18.1.2021-online vyučovanie

 • MAT-Počítanie do 100-sčítanie a odčítanie celých desiatok
 • Počítame do 100 s dinosaurami
 • PZ-str.48/celá
 • SJL-Nadpis
 • U-str.52/1-ústne, napíš do zošita, čo je to NADPIS /z učebnice alebo z prezentácie/
 • Nadpis-prezentácia - navrhni nadpisy k básničkám,
 • vyhľadaj a prečítaj z Čítanky 2 nadpisy textov, ktoré sme ešte nečítali
 • Viem písať na cestách-str.23-prepíš správne 1.časť /z-po zmrzlina/

Piatok- 15.1.2021-online vyučovanie

 • SJL-Č- práca s textom
 • Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy- Čítanka- str.20
 • prečítaj, zopakuj si, čo je to iluistrácia a kto je to ilustrátor/ka, nakresli ilustráciu k článku
 •  PL- Ako sa mrkva...  -testík-ústne
 • -str.49-čítať text Kominári-čierni chlapci
 • PVO- Svaly
 • Pracovná učebnica-str.29/celá, DÚ-zopakovať si učivo zo Zápisníka cestovateľov
 • -------------------------------------------

 • ŠKD s Katkou na diaľku: klikni na link

Štvrtok- 14.1.2021-online vyučovanie

 • MAT- Počítanie do 100-sčítanie a odčítanie celých desiatok
 • Čo vidím v okienku? 
 • PZ-str.47/celá, 47/5-dokončiť za DÚ
 • SJ-Samohlásky-opakovanie
 • Samohlásky sú naše kamarátky
 • U-str.51/1-Tatranské sneženie, 51/1-ústne
 • Samostaná práca-str.51/3a,b /len prvú slohu/
 • --------------------------------------------------------
 • ANJ-Opakovanie slovnej zásoby - Rooms (Izby)
  1. Učebnica str. 25 - nakresli predmet, ktorý patrí do miestnosti a zapíš názov miestnosti (izby) k správnemu obrázku
  2. Str. 96/1 - priraď a napíš správny názov miestnosti k obrázku podľa čísel (kto chce, môže si obrázok vyfarbiť)
  3. Link:https://www.youtube.com/watch?v=p-LS3oSiY84 - učebnica str. 26 - vypočuj si nahrávku, ktorá je k príbehu (2-3x). Skús porozumieť textu a porozprávaj niekomu doma o čom bol text.
  4. Úloha k predchádzajúcej nahrávke (link vyššie) 27/1 - prečítaj vety a očísluj obrázky podľa toho, kto ich v texte povedal
  5. Teším sa na vás na online hodine v stredu 20.1.2021 o 9:00, pozvánka vám príde do mailu v utorok. P. uč. Haníková 

Streda- 13.1.2021-online vyučovanie

 • Triednická hodina-pravidlá online vyučovania
 • SJL-Č-práca s textom
 • Čítanka-str.16-17-Lastovičie rozprávky-kontrola domáceho čítania, úlohy 1-4-ústne
 • PL Lastovičie rozprávky 
 • Samostatná práca-napíš do zošita , čo je to ilustrácia a ilustrátor/ka-str.17 /fialový rámček/
 • DÚ-čítaj text Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy

Utorok- 12.1.2021

 • SJL-Viem písať na cestách-str.22 /Z,Zair/
 • prezri si obrázky, vyhľadaj na mape v zošite pod číslom 22, vyfarbi Zair /dnes už Kongo/
 • prepíš písmená, slová, vety /daj pozor na správne tvary a medzery/
 • prečítaj si básničku a prepíš ju /3.verš- Šimpanzy sa s gorilami hrajú/, dole utvor 1 vetu podľa zadania
 • Č-Čítanka-Lastovičie rozprávky-str.16-17-prečítaj si aspoň 2-krát, zajtra sa k tejto rozprávke na online hodine vrátime :)

Pondelok- 11.1.2021

DOMÁCA ŠKOLA-1.ročník

 • Milí rodičia! Prihláste, prosím, svoje dieťa na portál https://moj.kozmix.sk/  a zadajte
 •  AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu 🚀. Naše učenie bude zábavnejšie! Ďakujem. :)

Klikni na čierne tlačítko kamos.kozmix , potom na postavičku Kozmixa, napíš svoje meno a zadaj kód. Potom sa dostaneš na zadanú úlohu. Určite Ti radi pomôžu rodičia.

KOZMIX -TÉMY

 1. MAT: Čísla a číslice - kód WTUGY
 2. MAT: Počítanie hodnoty peňazí- kód 69JZ9
 3. PVO: Pomocníci na ceste- kód 8TH9K
 4. MAT: Rovinné geometrické útvary- kód WA8Y6
 5. SJL: Predstavenie sa - kód DZ7SG
 6. MAT: Čísla 10-20-kód 13SY5 
 7. MAT: Telesá - kód OE5OJ /O ako Oto/
 8. PVO: Príroda-kód 6KWJH 

9. HUV: Hudobní detektívi-kód CCWTZ

10. MATČísla 13 - 15 -kód JS84G

11. PVO: Živá a neživá príroda - kód 68ZC8

12.MAT: Čas-celá hodina- kód OT4NR /O ako Oto/

13. MAT: Pripočítanie jednociferného čísla k dvojcifernému - kód CUTSF

14. MAT: Eurá- kód L3SP7

15. MAT: Čas - celá hodina II. -kód TOGKH  /O ako Oto/

16. MAT: Čísla 16 - 18 -kód TFML9

17. PVO: Životné prostredie - kód BGY5P

18. MAT: Čísla 19 a 20 -kód 6UESE 

19. MAT: Priestorové geometrické útvary -kód BOTWN /O ako Oto/

20. MAT: Porovnávanie čísel do 20- kód ULGRL

21. MAT: Počítame eurá- kód ZZ6FA 

Piatok-26.6.2020

 • SJL-Opakovanie učiva

 • Šlabikár-str. 63,54
 • Čítanka-str.2-Tri zvláštne písmená + krížovka
 • Viem písať 1-str.11/celá
 • MAT-Opakovanie učiva
 • PZ-str.70/celá
 • ----------------------------------------------
 • V pondelok budeme upratovať triedu, stačí doniesť len peračník. Viem písať 1,2, žltý zošit, PZ Matematika si odložte, budeme ich potrebovať v septembri pri opakovaní učiva. Rovnako aj ČÍTANKU. :)

Štvrtok- 25.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva
 • Šlabikár- str. 60,61
 • Zábavný pracovný list-osemsmerovky
 • Viem písať 1-dopisujeme riadky na str. 3,6,8,17
 • Viem písať 2-str.23- prepis 3 viet
 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, opakovanie učiva
 • Samostatná práca-10 príkladov na + a 10 na - v obore do 20
 • PZ-str.69/celá

Streda- 24.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, X,x-upevňovanie
 • Šlabikár-str.59/DARČEK- čítame s porozumením, vyznačíme všetky slová s X, x,  zapíšeme počet, 59/4-podľa zadania, 62/Čo už viem?-čítame 2.časť
 • Pracovný list-X,x- vypracuj celý /aj bludisko/
 • Viem písať 2-str.23-ľavá polstrana /3 slová+2 vety/
 • MAT-Sčítanie a odčítanie v obore do 20, priame čiary
 • PZ-str.67/dokončiť, str.68/celá

Utorok- 23.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20
 • PZ-str.66-dokončiť, str.67/1
 • SJL- Opakovanie učiva, hláska a písmeno X,x-vyvodenie
 • Šlabikár-str.58-čítame slová, farebne vyznačíme slová s x, vysvetlíme ich význam, str.62/Čo už viem?-1.časť-podľa zadania
 • Viem písať 2- str. 12,22-dokončiť, str.32-/X,x,Xénia, taxi/
 • PVO-Živočíchy-prostredie, v ktorom žijú /na súši, vo vode, vo vzduchu, v pôde, na iných živočíchoch/, spôsob, akým sa pohybujú /pláva, lezie, behá, skáče/
 • PZ-str.34-35 

Pondelok- 22.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, ŕ, ĺ-upevňovanie 
 • Viem písať 2-dokončiť nedopísané radky na str. 3,6,10,16
 • Šlabikár-str.57/BÚRKA- čítame s porozumením, vyznačíme všetky slová s ĺ, ŕ, zapíšeme počet, 57/3-prečiarkni slová., ktoré neboli v príbehu, 57/4-doplň do slov Ĺ, Ŕ, vyber si 6 slov a prepíš ich do žltého zošita
 • MAT-Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 • PZ-str.63/celá, str.66/1,2

Piatok- 19.6.2020

 • SJL- Hláska a písmeno ä-upevňovanie, písmená ŕ, ĺ-vyvodenie
 • Pracovný list-ä - 3 vety+ dokresli podľa zadania
 • Šlabikár- str. 55/4-dopíš slová, str. 56/1,2-vyvodenie ĺ,ŕ
 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 • PZ-str. 62/celá, str. 65/dokončiť podľa zadania
 • ------------------------------------------------------
 • Čítanie z "KORONADENNÍČKOV" :) Kto má a zabudol, môže doniesť v PONDELOK.

Štvrtok- 18.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, hláska a písmeno ä-precvičovanie
 • Šlabikár- str. 55/ Bábätko-čítame s porozumením, zahráme miniscénku, podčiarkneme všetky slová s ä a spočítame ich.
 • Žltý zošit- prepis slov z kartičiek /päta, smäd, päsť, bábätko, naspamäť, vädnúť, päť, deväť/
 • Viem písať 2-str.10-precvičovanie /Dušan, Tereza+3 vety/
 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 • PZ-str.61/celá, str.65/1,2,3

Streda- 17.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20
 •          PZ-str.60/celá
 • SJL- Hláska a písmeno ä-vyvodenie
 •          Šlabikár-str.54/celá podľa zadania
 •          Pracovný list-ä-nácvik písania ľavá polstrana/

Utorok- 16.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20
 •           PZ-str.58,59
 • SJL- Opakovanie učiva
 •          Šlabikár-str.53/CESTOVATELIA-prečitaj klasický písaný text /pomôž si                             písmenkami na okraji Šlabikára/, vyfarbi žltou slová /figy, farbičky, fén/, oranžovou /džem, džem, lego/, zelenou /džungle, kufríka/, modrou/prší, vymyslia/,53/4-napíš písmom Comenia script, čo by si si  zobral/a/ na cestu do džungle ty
 •          Viem písať 2- str.15/3 vety, str.13-dokončiť 3 vety
 • PVO-Dni v týždni  -PZ str.24-25 /vedieť , čo je to kalendár, vedieť, že týždeň má 7 dní, vedieť ich vymenovať , vedieť čo je to víkend/     

Pondelok- 15.6.2020

SJL-Hláska a písmeno Ô,ô-upevňovanie
        Šlabikár- str. 51/4-vyfarbi, čo už môžeš robiť sám/sama/, str.52-podľa zadania
        Pracovný list-ô -prepis viet, vyhľadávanie slov /dokončíme/


Blokové vyučovanie: ZVIERATKÁ V KOCKE

ANJ: Slovná zásoba- Panda - Panda, Slon - Elephant, Žirafa - Giraffe, Opica - Monkey, Had - Snake, Lev - Lion

Vyfarbi, vystrihni a zlep kockuhttps://zsphorova-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lydia_hospodarova_zsphorova_org/EZV2H1wXqI5LrFBnXlfef3IB21YsRZMsphzCu4No5iv4vg?e=TBhYHP

Zaspievaj si: https://www.youtube.com/watch?v=N7zmPIoaYZs

MAT: Priestorové geometrické tvary /kocka, valec,guľa/

         PZ-str.64-vypracuj podľa zadania, str,57 /dokončíme/

Piatok- 12.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, hláska a písmeno Ô,ô-upevňovaie
 •          Žltý zošit- DIKTÁT /sadze, kufor, džem, chlapec, kvietok, peľ, Filipa bolí ucho.                       Gabo si kúpil džús?
 •          Pracovný list-ô - ľavá polstrana
 •          Šlabikár- str. 51- "O tom, čo ešte nemôže môj brat"- čítame s porozumením,                   podčiarkneme všetky slová s ô         
 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 •          PZ-str.56/celá, 57/1,2

Štvrtok- 11.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, hláska a písmeno Ô,ô-vyvodenie
 •          Pracovný list-Dž, dž-2.časť - podľa zadania
 •          Šlabikár- str. 50-vyvodenie Ô, ô, 50/1-vyslovuj slová správne, vysvetli ich                         význam, 50/2-vyber a vyfarbi správne pomenovanie, 54/3-doplň Ô  a prečítaj
 •          Viem písať 2-str.1-nácvik písania ô /ô,stôl, môj, drôt/
 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 •          PZ-str.54,55/celé

Streda- 10.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 •           PZ-str.53/celá
 • SJL- Dž,dž-precvičovanie
 •         Šlabikár-str. 49/O MAŠKRTNEJ PRÍŠERE -čítame, 1. a 3. slohu sa učíme spamäti,            49/4,5-podľa zadania
 •         Viem písať 2-str.19-samostatná práca-každé slovo, písmeno a vetu píšeme len              raz, do posedných 2 riadkov napíšeme vetu: Ja sa volám.... ..... . /svoje meno a              priezvisko/
 •         Pracovný list-Dž,dž-1.časť -posledné 3 riadky

Utorok- 9.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20
 •           PZ-str.52/celá
 • SJL- Dž,dž-vyvodenie
 •         Šlabikár-str.48/celá podľa zadania
 •         Viem písať 2- str.17/nácvik písania /polstrana/
 •         PL-dz,dž-1.časť- 3 riadky /Dž, dž,džús/
 • PVO-Živá a neživá príroda-opakovanie        

Pondelok- 8.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, Dz,dz-upevňovanie
 •          Viem písať 1-str.26-dokončiť polstranu /4 vety+2 riadky písmen/
 •          Šlabikár-str.47/PÍSMENO DZ- čítame s porozumením, vyznačíme všetky dz, 47/3-           doplň do slov DZ, 47/4-prečiarkni v každom riadku slovo, ktoré tam nepatrí
 •          PL-dz,dž-1.časť-trénujeme polstranu s Dz,dz
 • MAT-Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 •         PZ-str.58/celá 

Piatok- 5.6.2020

SJL/ DZ,dz-vyvodenie       

-str.17/1,2-podľa zadania

        Viem písať 2-nácvik písania dz /cudzí, sadze, hrádza/

MAT/ Čísla 0-20-sčítania, odčítanie, porovnávanie, slovné úlohy

          PZ-str.49-podľa zadania

ANJ/ Zvieratká

"Hello children, 

head, shouders, knees and toes... už ovládate perfektne! Minule sme si tancovali, dnes sa vydáme na prechádzku do lesa. Dobrý nápad, však? Les sa po anglicky povie FOREST. A čo všetko môžeme vidieť či stretnúť v lese / in the forest? Stromy = trees, trávu = grass, kvety = flowers, zvieratká = animals, výborne! Ktoré zvieratá žijú v lese? Rýchlo vymenujte čím viac lesných zvieratiek. Paráda, ide vám to krásne. Dnes sa naučíme, ako sa niektoré lesné zvieratká povedia po anglicky, pomocou týchto kartičiek:  Zvieratka1 Zvieratka2 

a tohto videa: https://www.youtube.com/watch?v=h4Lbe-bAI64&fbclid=IwAR1HF50eYmfDnOG0MuqCl-S5zVTHnFj3hHT8nnSIv4-rO055ZsRkcqchWLs

V lese, okrem iných zvierat, býva aj zajac. Asi poznáte anglické slovíčko RABBIT, však? Stretli sme sa s ním aj vo videu. Rabbit znamená králik, zajko, ktorého obvykle chováme doma. Kartičky vás naučili aj iné slovo pre zajaca = HARE. Je to zajac poľný, bývajúci vo voľnej prírode. Je väčší a rýchlejší ako rabbit. A máme hotovo. Niektoré zvieratká si môžte nakresliť.  P.uč.Katka

Štvrtok- 4.6.2020

SJL/Hláska a písmeno F,f
        Pracovný list-F,f-1.časť-3 riadky-dokončíme
        Pracovný list-F,f-2.časť-píšeme vety+ vyhľadávanie slov a BLUDISKO F
        Žltý zošit- tvoríme a píšeme slová z kartičiek Fe.., far.., ..for, fú.. /Fero, farba, farma,kufor, fúzy, fúka/
MAT/Sčítanie a odčítanie do do 20, slovné úlohy
        PZ-str.48/celá

Streda- 3.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, slovné úlohy
 •           PZ-str.47/celá
 • SJL- Hláska a písmeno F, f
 •          Šlabikár-str. 45/FUTBALOVÁ SOBOTA -2.časť-čítame s porozumením,                            "vysvietime" všetky F,f, zapíšeme počet, 45/4-očíslujeme dni v týždni
 •         Viem písať 1- str.21-dopisujeme, opakujeme písmená a slová 
 •         Viem písať 2-str.21-nacvičujeme písanie malého f /polstrana/
 •         Pracovný list-F,f-1.časť /f, F f, fén, fuj, farba/

Utorok- 2.6.2020

 • MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 20, geometrické tvary
 •           PZ-str.46/celá
 • SJL- Hláska a písmeno F, f
 •          Šlabikár-str. 45/FUTBALOVÁ SOBOTA -1.časť /po fičalo/-čítame s porozumením,          "vysvietime" všetky F,f, zapíšeme počet
 •         Pracovný list-F,f-1.časť /polstrana s veľkým F-slová, veta/
 •         Viem písať 2-str.21-/Fero, Filip/

Pondelok- 1.6.2020

 • SJL- Opakovanie učiva, hláska a písmeno F,f-vyvodenie
 •          Šlabikár-str. 39,40,41-precvičujeme čítanie, str. 44/celá-vyvodenie F, f
 •          Viem písať 2-str.21-nácvik písania veľkého F-3 riadky

26.5.-29.5.2020

Ahojte! Z dôvodu skorého prečerpania mesačných prenesenených dát "U kocúra Garfielda",

 kliknite dočasne na stránku: MIMONI . Ďakujem za pochopenie. :)

Pondelok- 25.5.2020

Ahojte! Po dvojdňovom zaslúženom oddychu dnes pokračujeme v učení. Čaká nás nové písmenko G a nová matematická úloha od KOZMIXA. Verím, že to hravo zvládnete! L.

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 40 - vyvodenie hlásky a písmena G,g spoznaj tvary G,g, prečítaj slová /guma, Gabo, gazela, gombík, gaštan/, povedz čo najviac slov , v ktorých sa nachádza G,g, 40/1- časti viet, ktoré k sebe patria, vyfarbi rovnakou farbou/, 40/2-do vagónikov dopíš názvy zvierat
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.20-nacvič si písanie veľkého G- 4 riadky/G, Gita, Galina/, zopakuj si slabiky li, ly, lí, lý+ slová/-dopíš polstranu str.28
 • 3. KOZMIXPorovnávanie čísel do 20- kód ULGRL

Piatok- 22.5.2020

Ahojte, dnes tu máme posledné-ľahúčke úlohy pred víkendom, tak dajte sa do práce!

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 39- prečítaj ešte raz 1.časť textu "MLADŠÍ BRAT"-daj si pozor na čítanie viet s výkričníkom. Prečítaj 2.časť /aspoň 2x/. Odpovedz na otázky: Ako sa volá mladší brat? Aký je? Ako sa správal, keď ochorel? Ako sa cítil jeho brat? Čo si myslíš, ako sa tento príbeh skončil? Porozprávaj. /Dúfam, že šťastne/. :), vyhľadaj a oranžovou "vysvieť" všetky Ch,ch, zapíš počet, porovnaj s počtom v 1.časti39/4-vyfarbi, kto sa s Tebou hráva a dopíš mená.
 • 2. PRACOVNÝ LIST/Ch,ch-2.časť/-vypracuj podľa zadania /písomne alebo ústne/
 • 3. PZ MATEMATIKA- -Geometrické tvary /kocka, valec, guľa/-str.42-pomôže Ti včerajší KOZMIX, 42/2- najprv vyfarbi stavbu /kocky žltou, valce oranžovou, gule modrou/, potom vytvor príklady a vypočítaj ich, ostatné úlohy vypracuj podľa zadania

 • Chválim Vás za vypracovanie aj náročnejších KOZMIXOVÝCH ÚLOH, prekvapili ste ma! :) Prajem Vám krásny víkend a stretneme sa tu opäť v pondelok! L.

Štvrtok- 21.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 39 - MLADŠÍ BRAT- prečítaj 2-3-krát 1.časť /po zdravý/, vyhľadaj Ch,ch, "vysvieť " ich žltou, spočítaj, vysvetli význam slova "pochabý", ak nevieš, popros dospelého, aby Ti ho vysvetlil
 • 2. PRACOVNÝ LIST Ch,ch /1..časť/- vyfarbi obrázky, precvičuj písanie slov viet, ak nemáš PL, píš do zošita
 • 3. KOZMIXPriestorové geometrické útvary -kód BOTWN /O ako Oto/-vypracuj len 1. až 4.úlohu, 5. a 6. úloha je nepovinná/

Streda- 20.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 38 - vyvodenie hlásky Ch,ch, spoznaj tvary Ch,ch, prečítaj slová /chata, ucho, chýr, mech, chlapi/- vysvetli ich význam,38/1- vyfarbi jedlá, ktoré jeme, aby sme mali zdravý chrup, 38/2- prečiarkni slovo, ktoré do riadka nepatrí /vysvetli prečo/, 38/3- TAJNÁ MATEMATIKA-/rodič povie príklad na sčítanie alebo odčítanie do 20, dieťa nepovie výsledok, ale prečíta slovo, ktoré sa skrýva pod správnym výsledkom, napr.10+3=chvost, 14-4=chren...ak prečíta správne slovo, može si ho vyfarbiť ľubovoľnou farbičkou. Hra pokračuje, kým to hráčov baví. Nakoniec dieťa prečíta nevyfarbené slová./
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.18-nacvič si písanie ch, Ch-/zložené z 2 písmen, ktoré už poznáme/+ slová /chata, ucho, Cheb, Chlum/
 • 3.  PZ MATEMATIKA- str. 41-vypracuj podľa zadania 

 • Mílí rodičia! Pozrite si, prosím, Vaše mailové schránky, poslala som Vám mail, na ktorý súrne potrebujem odpoveď /ohľadom návratu do školy 1.6.2020/. Ďakujem. LH :)

Utorok- 19.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 37- prečítaj 2-3x s prestávkami text "KVIETOK", podčiarkni slová s dvojhláskami  ia, ie,iu, odpovedz na otázky: Čo deti našli cestou do školy? Ako vyzeral kvietok? Čo navrhol Miško? Čo vymyslela Vierka? 
 • 2. NAKRESLI na papier kvietok v miske tak, ako ho naaranžovala Vierka, /môžeš pridať aj iné kvietky podľa vlastnej fantázie/
 • 3. ŠLABIKÁR-37/5-vyber a označ správnu odpoveď, všetky 3 vety potom prepíš do ŽLTÉHO ZOŠITA
 • 4. PZ MATEMATIKA- str. 40-vypracuj podľa zadania

Pondelok- 18.5.2020

Ahojte, opäť Vás pekne pozdravujem. Dúfam, že ste si počas víkendu troška oddýchli a načerpali nové sily. Máme pred sebou ďalší týždeň v ktorom si učivo nielen precvičíme, ale sa aj zasa niečo nové dozvieme :-).

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 36-SLOVÁ S DVOJHLÁSKAMI ia, ie, iu /prvotná informácia, podrobnejšie v 2.ročniku/,36/1-slová prečítaj- dvojhlásky píšeme ia, ie,iu, ale čítame ja, je ju. 7 slov /podľa vlastného výberu/prepíš do ŽLTÉHO ZOŠITA
 • 36/2-ŠAŠOVINKY-čítaj po riadkoch vety, stále začni: Na desiatu mám... korenie. Na desiatu mám...kvietok... Slová, ktoré sa Ti zdajú vtipné, označ smajlíkom :), všetky dvojhlásky v slovách zakrúžkuj, 36/3-doplň IA alebo IE, 36/4-pohľadaj a vyfarbi zvieratá
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str. 28-zopakuj si písanie slabík a slov /ni, ny, ní, ný, niť, nylon,níž, pekný, ženy, poník/, všímaj si slabiky ni, ní-čítame mäkko, ale mäkčeň nepíšeme!
 • 3. KOZMIXČísla 19 a 20 -kód 6UESE  , vypracuj podľa zadania odošli :)

Piatok- 15.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 35 /ROZPRÁVKOVÝ SVET- popros niekokoho, aby Ti prečítal celú báseň, porozprávaj, či aj Tebe sa niekedy niečo pekné prisnilo..., potom prečítaj sám/sama  2-3-krát /s prestávkami. Podčiarkni slová, v ktorých sa nachádzajú slabiky de,te,ne,le, di,ti,ni,li-všimni si, že ich čítame mäkko, ale mäkčeň nepíšeme!
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str. 27- prepíš správne slabiky a slová /okrem dýcha, ticho, fotí/
 • 3. PZ MATEMATIKA-str.39- vypracuj úlohy podľa zadania
 • 4. KOZMIX -Životné prostredie -kód BGY5P  , vypracuj len interaktívne úlohy, /PL nemusíš/

 • Milí Garfieldíci! Veľmi Vás chválim za usilovnosť a vytrvalosť! Ďakujem Vám za krásne maily a fotky. Postupne ich pridávam do našej FOTOGALÉRIE. Verím, že sa už čoskoro "naživo" stretneme. Zatiaľ Vám prajem krásny slnečný víkend! Vaša p.učiteka Lydka

Štvrtok- 14.5.2020

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.38-vypracuj úlohy podľa zadania
 • 2. ŠLABIKÁR-str.34/1-prečítaj slová-slabiky DE,TE,NE,LE DI,TI,NI,LI čítame mäkko, ale mäkčeň nepíšeme /len oboznámenie, precvičovanie pravopisu  bude v 2.ročníku/,34/2-TAJNÁ MATEMATIKA-prečítaj slová, ak nejakému slovu nerozumieš, popros dospelého alebo súrodenca, aby Ti vysvetlil význam, zakrúžkuj v nich slabiky de,te,ne.le,di,ti,ni,li, vytlieskaj a vyfarbi všetky 3-slabičné slová, 34/3-napíš veľkým tlačeným písmom slová, ktoré Ti niekto nadiktuje/
 • 3. PRACOVNÝ LIST /Ň,ň-2.časť/-vypracuj podľa zadania

Streda- 13.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 32/1- spoj obrázok so slovom, obrázky vyfarbi /pomôž si písmenkami na okraji Šlabikára/, 32/2-rovnaké písmená s mäkčeňmi vyfarbi rovnakou farbou, 33/3-vyber a označ správnu možnosť, 33/4-pod "tradičné" písané tvary napíš tlačené
 • 2. PRACOVNÝ LIST /Ň,ň -1.časť/- z utorka-2.polstrana, precvič si písanie slov a vety
 • 3PZ MATEMATIKA-str.37-vypracuj podľa zadania
 • 4. ŽLTÝ ZOŠIT- prepíš 7 slov zo Šlabikára-str.32/1 z "tradičného" písma našim písmom Comenia script

Utorok- 12.5.2020

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.36- vypracuj úlohy podľa zadania /dvojciferné čísla rozlož na desiatky a jednotky/
 • 2. ŠLABIKÁR-str. 31/DVOJČENCE- prečítaj text 2-3-krát, daj do ružovej bubliny  všetky Ň,ň, spočítaj ich, 31/3- označ veci, ktoré používaš v kúpeľni
 • 3. PRACOVNÝ LIST /Ň,ň-1.časť/-precvičuj si písanie Ň,ň- 1.polstrana /ak nemáš PL-píš do zošita/
 • 4. ZASPIEVAJ SI- Zvládneme to! https://www.youtube.com/watch?v=m5kF_UB1SS4

Pondelok- 11.5.2020

"Hello children,how are you? 
Dúfam, že sa vsetci máte dobre a že ste pripravení sa trošku pohýbať, pretože dnešnú hodinu začíname takto: poproste rodičov alebo starších súrodencov, aby vám pustili tento 
link: https://www.youtube.com/watch?v=ayNUOY-ndDw - ďakujem, rodičia/starší súrodenci 😊) A ideme na tooooo... head, shoulders, knees and toes.... hlava, ramená, kolená, palce... Paráda! Vydýchajte... Naučili sme sa niektoré časti tela a nieee, ešte nekončíme, ešte máme jednu úlohu dnes. V tomto obrázku: head - hlava.jpg máte nakreslenú hlavu. Ako sa povie hlava po anglicky? Spráávne, head. Výborne! Ale keď sa na ňu pozriete, je nedokončená. V spodnej časti obrázka nájdete chýbajúce časti a pri nich aj ako sa povedia po anglicky. Vašou úlohou je sa ich naučit a dokresliť do obrázka. Nemusí to byť presne tento obrázok, môžete si nakresliť vlastnú hlavu so všetkým, čo k nej patrí. Vedľa hlavy napíšte po anglicky, čo ste dokreslili a spojte správnu časť hlavy so správnym slovíčkom. Napríklad nakreslené oko spojte čiarou so slovíčkom EYE. Už sa neviem dočkať, kedy sa opäť stretneme a vaše kresby mi ukážete. Majte sa pekne. Vaša pani učiteľka Katka K."
Ahojte-a ešte k tomu dnes pridáme písmenko Ň a úlohu od KOZMIXA. Poďme na to! :) L.

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 30 - vyvodenie hlásky a písmena Ň,ň, spoznaj tvary Ň,ň, prečítaj slová /vaňa, oheň, kameň, prameň, višňa/- vysvetli ich význam,30/1-ŠAŠOVINKY/rodič povie príklad na sčít. alebo odčítanie do 20, dieťa nepovie výsledok, ale prečíta slovo, ktoré sa skrýva pod správnym výsledkom, napr.10+5=lekáreň, 9-4=jeleň...ak prečíta správne slovo, može si ho vyfarbiť ľubovoľnou farbičkou. Hra pokračuje, kým to hráčov baví. Nakoniec dieťa prečíta nevyfarbené slová./30/2-nakresli k slovám obrázky
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.25-nácvik písania Ň-1 riadok, str.24/ň-2 riadky /ň,laň/
 • 3. KOZMIX- Čísla 16 - 18 -kód TFML9

Štvrtok- 7.5.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 29- prečítaj 2-3x s prestávkami text "KOMU PATRÍ", odpovedz na otázky: Ako vyzerala bábika, ktorú našlo dievčatko? Kto dievčatku nevedel poradiť? Kto dievčatku dobre poradil? Ako príbeh skončil?, 29/4- vyfarbi, ako pôjdeš do školy (po karanténe) :)
 • 2. Klikni na PRACOVNÝ LIST /Ď,ď -2.časť/- precvič si Ď,ď, v zábavných úlohách /kto nemôže vytlačiť-precvičí ústne alebo do žltého zošita/
 • 3. PZ MATEMATIKA- str. 35-vypracuj podľa zadania
 • Milí moji! Keďže majú v nedeľu všetky mamičky na svete svoj sviatok DEŇ MATIEK, odporúča KOZMIX napísať mamičke list- klikni na: KOZMIX-list mamičke, stačí prečítať a doplniť slová, ktoré sa hodia práve k Tvojej mamičke. Ja si myslím, že každú mamičku by potešilo aj takéto srdiečko-klikni na:
 • SRDIEČKO-videonávod
 • Prípadne si vymysli niečo iné, čo by potešilo Tvoju mamičku a hlavne jej to nezabudni v nedeľu s láskou podarovať. Určite máš za čo. "Vidíme" sa opäť v pondelok! Majte sa krásne! :) L.

Streda- 6.5.2020

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.34- vypracuj úlohy podľa zadania, /všimni si výsledky v dvojiciach príkladov /5+2, 2+5,...15+2, 2+15/ vieš povedať, aké sú výsledky pri sčítaní, keď sa vymenia čísla? (rovnaké) 
 • 2ŠLABIKÁR-str. 28/1-čítaj-čítaj slová s koncovkou -ou /predložku s čítaj spolu so slovom -                            s mamičkou.../,28/2-označ, čo jedávame V-vidličkou, L-lyžicou, R-rukou/, 28/3-vhodné dvojice vyfarbi rovnakou farbou
 • 3. PRACOVNÝ LIST /Ď,ď-1.časť/- z pondelka-precvičuj si písanie malého ď- 2.polstrana /ak nemáš PL-píš do zošita/
 • 4.ZBIERKA PRÍRODNÍN-počas najbližšieho týždňa sa určite dostaneš do prírody, vytvor si zbierku zaujímavých "nálezov zo živej i neživej prírody" napr. podľa tohto vzoru-klikni na ZBIERKA-ukážka
 • Prírodu skúmaj, ale nenič! Rastliny zbytočne netrhaj , ocením hlavne nálezy, ktoré prírode neublížia! Ak chceš, môžeš mi to potom sfotiť a poslať, už teraz sa teším na zaujímavé zbierky! :)

Utorok- 5.5.2020

 • 1.  Verím, že to zvládneš, stačí, keď si spomenieš na "kukučkové hodiny", ktoré Ti minule Kozmix poslal. :)

Pondelok- 4.5.2020

Ahojte! Po troch voľných májových dňoch dnes pokračujeme v učení. Už sme prebrali skoro všetky písmenká, ale zopár ich predsa len ešte potrebujeme natrénovať. Dnes to bude písmeno Ď. :)

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 26 - vyvodenie hlásky a písmena Ď,ď, spoznaj tvary Ď,ď, prečítaj slová /Naďa, loď, Ďurko, dážď/, povedz čo najviac slov , v ktorých sa nachádza Ď,ď /na začiatku, uprostred, na konci slova/, 26/1-ŠAŠOVINKY-tvor vety , každú začni -/Pod poduškou mám...loď, cumlík... najvtipnejšie slovo v riadku vyfarbi/, 26/2-dopíš chýbajúce slabiky podľa diktovania/ VÝŤAH, ŤAHÁ, ĎASNO, PODBEĽ, 26/3-nakresli k slovám obrázky
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.25-nácvik písania Ď-2 riadky/Ď, Ďačov/
 • 3. PRACOVNÝ LIST-Ď,ď-1.časť- napíš vľavo-písmeno Ď, slabiky, slová vetu /ak nemáš PL, píš do zošita/
 • 4. PZ MATEMATIKA- str. 33- vypracuj podľa zadania

 27.4.-30.4.2020

Ahojte! Z dôvodu skorého prečerpania mesačných prenesenených dát "U kocúra Garfielda",

kliknite dočasne na stránku:  MIMONI . Ďakujeme. Lydka a Katka

Piatok- 24.4.2020

Milí Garfilďáci, včera som bola v škole, náš Garfield je  zdravý, v poriadku a triedu nám starostlivo stráži. :)
Ďakujem Vám za krásne fotky, ktorými dopĺňam našu fotogalériu. Keďže vidím, že radi tvoríte, môžte sa zapojiť aj do súťaže, ktorú organizuje knižnica. Bližšie info: Môj literárny obľúbenec
Prajem Vám krásny víkend! L :)

Štvrtok- 23.4.2020

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.29- vypracuj úlohy podľa zadania
 • 2. KOZMIX- Čas-celá hodina- kód OT4NR /O ako Oto/-nauč sa, kedy je na hodinách celá hodina /veľká ručička na 12-ke, malá ručička na danom čísle/, ak máš doma "papierové hodiny", môžeš si precvičiť, ak nemáš, určite si ich dokážeš vyrobiť :)
 • 3. ŠLABIKÁR-str. 21/MOTÝĽ- prečítaj text 2-3-krát/po čiaru/, modrou daj "zmraziť" všetky Ľ,ľ, spočítaj ich
 • 4. PRACOVNÝ LIST /Ľ,ľ-1.časť/-precvičuj si písanie Ľ- 1.polstrana

A na záver ešte pozdrav od p.uč. Sašky a p.uč. Katky! :) 

Naši milí prváci,veríme, že sa máte dobre a že ste všetci zdraví. Keďže prišla jar, ktorá je plná farieb a vy ste sa už veľa z nich naučili povedať aj po anglicky, preto si ich dnes zopakujeme. Pripravili sme si pre vás PL, ktorý si vyfarbíte podľa čísel. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť môže si nakresliť obrázok na papier a porozprávať po anglicky niekomu doma aké farby sú na obrázku. (Vyberte si z ponuky pracovných listov, ktorý sa vám najviac páči.) 

PL-1     PL-2      PL-3    

A na rozveselenie ešte pripájame aj pesničku o farbách, ak sa ti páči môžeš si ju spievať spolu s videom: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

Streda- 22.4.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 20 - vyvodenie hlásky a písmena Ľ,ľspoznaj tvary Ľ,ľ, v 1. úlohe prečítaj slová, vysvetli ich význam. DETEKTÍV hľadá tie, v ktorých je ľ na začiatku-/vyfarbi červenou/, slová, v ktorých je ľ uprostred /zelenou/, slová, v ktorých  je ľ na konci /oranžovou/, v 2.úlohe utvor a napíš slová /prázdne štvorčeky vyfarbi/, v 3.úlohe vyber a napíš správne povolanie
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.16-4.riadok-nácvik písania Ľ,ľ. /Pozor na mäkčene, píšu sa oblúčiky, nie "zobáčiky" ako u predošlých mäkčeňových písmen/, dopisujeme celú stranu /okrem dlhého Ĺ,ĺ a kĺb/, posledné 2 vety utvor tak, aby sa v nich nachádzalo Ľ,ľ
 • 3. Dnes má naša planéta Zem sviatok, ak chceš, vyfarbi obrázky a vylúšti tajničku-klikni na 
 • PL DEŇ ZEME alebo nakresli obrázok /ako by sme sa mali o našu Zem starať/

Utorok- 21.4.2020

 • 1. Klikni na PRACOVNÝ LIST-H,h-2.časť- prečítaj 2-krát básničku o Žabiakovi, /ak sa Ti páči, môžeš sa ju naučiť naspamäť/, vyfarbi obrázky a pomôž hadovi preplaziť sa BLUDISKOM.                                           
 • 2. Prepíš do ŽLTÉHO ZOŠITA 2. slohu básničky o Žabiakovi -4 verše /Hanka nám dá sladké hrušky.../
 • 3. PZ MATEMATIKA - str.28- vypracuj podľa zadania
 • 4. KOZMIX Živá a neživá príroda - kód 68ZC8, odošli  vypracované len interaktívne úlohy /PL nemusíš, svoje ideálne detské ihrisko môžeš nakresliť alebo postaviť z napr. z LEGA, použi prvky aj zo živej prírody/

Pondelok- 20.4.2020

Ahojte všetci, verím, že ste mali krásny víkend a nabrali ste dosť chuti zasa si precvičiť "mozgové závity" :) Dnes by som sa potešila, ak by ste zvládli toto:

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.27-vypracuj úlohy podľa zadania
 • 2. ŠLABIKÁR-str. 19/ŠAŠOVINKY- Prečítaj: "Záchranári nosia v batohu...", označ hviezdičkou len veci, ktoré môže mať v batohu člen horskej služby
 • 3. PRACOVNÝ LIST /H,h-1.časť/-precvičuj si písanie H,h v slovách, vete -pokús sa dopísať "piatkový" PL /pri písaní si rob prestávky/, ak nemáš PL, precvičuj do zošita

 • A na záver- každý pondelok Vás bude čakať  prekvapenie od KATKY! 
 • Klikni na: ŠKOLSKÝ KLUB S KATKOU :)

Piatok- 17.4.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 19- prečítaj nahlas text "Horská služba"-2-3-krát /s prestávkami /, žltou "vysvieť" všetky H,h, spočítaj ich
 • 2. Klikni na PRACOVNÝ LIST /H,h -1.časť/- vyfarbi hrušku, precvič si písanie veľkého H a slabík /Ha,He,Hu/, ak nemôžš vytlačiť, píš do zošita
 • 3. VIEM PÍSAŤ 2- str. 7- nacvik písania malého h /2 riadky ceruzkou, a ak to pôjde, ostatné 4 riadky perom/
 • 4. KOZMIX - ČÍSLA 13 - 15 -kód JS84G  , vypracuj len interaktívne úlohy, /PL nemusíš/

 • Chválim Vás za usilovnosť a vytrvalosť! A aj KOZMIX je s Vami veľmi spokojný, skoro všetky úlohy na 100%. Paráda! Prajem Vám pekný slnečný víkend a "stretneme" sa opäť v pondelok! P.uč. Lydka

Štvrtok- 16.4.2020

 • 1. ŠLABIKÁR- str. 18/1 - vyvodenie hlásky a písmena H,h, utvor čo najviac slov, ktoré začínajú na H,h, spoznaj tvary H,h- v 1. úlohe prečítaj slová a vyfarbi slovíčka s hudobnými nástrojmi, pomôž si matematikou, správne odpovede sú pri správnych výsledkoch, v 2.úlohe napíš pod obrázky slová
 • 2. VIEM PÍSAŤ 2- str.7-nácvik písania veľkého H /najprv píšeme zvislé čiary, potom ich spojíme/-4 riadky
 • 3. PZ MATEMATIKA- str.26/vypracuj podľa zadania
 • 4. KOZMIXHUDOBNÍ DETEKTÍVI-kód CCWTZ

Streda- 15.4.2020

Ahojte, po prázdninovom oddychu dnes opäť otváram naše "domáce vyučovanie". Verím, že ste sa mali fajn-tvorili ste a aj športovali v prírode! Spolu s Katkou Vám a Vašim rodičom ďakujeme za všetky krásne pozdravy, vinšovačky a fotografie, ktoré ste nám poslali. Bolo ich až na novú fotogalériu! https://garfi19.webnode.sk/fotogaleria3/

Úlohy pre Vás na dnešný deň... :)

Piatok- 3.4.2020

Moji milí Garfildíci, keďže ste boli po celý čas veľmi usilovní, toto je moje posledné zadanie pre Vás.
Od pondelka Vám udeľujem VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. Čas venujte pomoci svojim rodičom a vlastným záujmom. Ak by ste sa veľmi nudili, odporúčam ráno reláciu ŠKOLSKÝ KLUB na Dvojke.
A ešte raz ďakujem za milé maily a za našu krásnu FOTOGALÉRIU, ktorú si prezerám niekoľkokrát denne.:)
Takže-najbližšie bude  DOMÁCA ŠKOLA otvorená v STREDU  15.4.2020!

 • 1. PZ MATEMATIKA-str.25-vypracuj úlohy podľa zadania
 • 2. ŠLABIKÁR-str. 17/básničku "ČOKOLÁDA" prečítaj 2-3-krát, vytlieskaj na slabiky, /ak si si  ju zapamätal/a/, povedz niekomu spamäti/, 17/3-nájdi a vyznač v slovách časti tela
 • 3.  PRACOVNÝ LIST /Ž,ž/-dopíš slová /žena, Božena, koža, bežec, rožok/+ 2 vety /ak nemáš vytlačený PL, napíš do zošita/
 • 4. KOZMIX PRÍRODA -kód 6KWJH /pozorne si pozri video a vypracuj len interaktívne úlohy, PL nemusíš/

VESELÚ VEĽKÚ NOC! L. :)

Na záver ešte  jedno veľmi milé prekvapenie od KATKY! 

Klikni na: ŠKOLSKÝ KLUB S KATKOU

Štvrtok- 2.4.2020

 • 1. ANGLIČTINA -učebnica str. 27 - vyfarbiť obrázok a povedať po anglicky, čo vyšlo, str. 29 - dokresliť do počtu, vyfarbiť a povedať nahlas, str. 30 - vyrátať a spojiť čiaru s číslom    
 • 2. ŠLABIKÁR- str. 16/3- napíš názvy masiek /číslo určuje počet písmen v slove/,str. 17/2-prečítaj nahlas text "ČOKOLÁDA"-2-3-krát /s prestávkami /po čiaru/ ,,žltou "vysvieť" všetky Ž,ž, spočítaj ich
 • 3. Klikni na PRACOVNÝ LIST /Ž,ž -1.časť/- vypracuj prvú polstranu, ak nemôžš vytlačiť, píš do zošita 
 • 4KOZMIX - Telesá - kód OE5OJ /O ako Oto/, vypracuj len interaktívne úlohy, /PL nemusíš/

Streda- 1.4.2020

 • 1. PZ MATEMATIKA - str.24/ vypracuj úlohy podľa zadania
 • 2.ŠLABIKÁR-str. 16-vyvodenie hlásky a písmena Ž,ž, ústne utvor čo najviac slov, ktoré           začínajú na Ž,ž, 16/1-dopíš paličkovým písmom slová podľa diktovania/ŽENA, BEŽEC,             ŽATVA, ŽUVAČKA, BOŽENA, VEŽA, ŽILINA, ŽIVOT-vysvetli ich význam, 16/2-slová                 prečítaj, DETEKTÍV hľadá tie, ktoré začínajú na ž-vyfarbi zelenou
 • 3. VIEM PÍSAŤ 2-str. 13-nácvik písania /ž,Ž, žiak, koža lóža/

 • Ďakujeme Vám za pozdravy, maily a krásne fotky z Vašej "domácej školy". Všetky som ich umiestnila do našej FOTOGALÉRIE, dúfam, že Vás potešia rovnako, ako potešili mňa a Katku. Postupne, samozrejme, môžme fotogalériu aj rozšíriť.
 • Pozdravuje Vás p.uč.Lydka a p.vych. Katka :)

Utorok- 31.3.2020

Pondelok- 30.3.2020

 • 1. VIEM PÍSAŤ 2-str. 11- dopíš 4 vety
 • 2.ŠLABIKÁR-str. 15-"Čo doma čítame"-prečítaj nahlas, svetlomodrou farbičkou skús "zamraziť" všetky Č,č, spočítaj ich a zapíš počet, 15/3-označ hviezdičkou detské časopisy, ktoré poznáš
 • 3. KOZMIX"Čísla 10-20"kód 13SY5 
 • 4. ANGLIČTINAFunky Counting Song | Numbers 1-10 |
 • https://www.youtube.com/watch?v=HkkYaj0m6cg 

Piatok- 27.3.2020

      1. ŠLABIKÁR-str. 15-prečítaj nahlas text "ČO DOMA ČÍTAME"- aspoň 2-3x /s prestávkami po odsekoch/,                     pozor na "dvojité čítanie" -/nečítaj slová potichu a potom nahlas/

                                                                                                                                                                    2. PRACOVNÝ LIST /Č,č/-dopíš  /koč, reč, meč číslo, čapica, mačka čerešne+ 1 veta/, kto                nemá PL vytlačený, píše do zošita  

      3. PZ MATEMATIKA-str.23/celá                                                                                                          4.  KOZMIX- PREDSTAVENIE SA-kód DZ7SG /Pozorne si pozri video, vypracuj                              interaktívne úlohy, PL nerob /preskoč/, nezabudni odoslať! Potom sa doma niekomu               predstav - podobne ako Anna :)

Prajem všetkým pekný víkend! Odporúčam pozrieť si v sobotu o 20:30 hod na TV Markíza skvelý film "OBYČAJNÁ TVÁR"-motivuje deti k empatii a láskavosti. L.

Štvrtok- 26.3.2020

1. ČÍTACIA KARTA -prečítaj nahlas niekomu /podľa vlastného výberu/ po 2 riadky z jednej i druhej strany. Ak               sa Ti to podarí, vyfarbi si obrázky.

2. ŠLABIKÁR-str. 14/2-prečítaj nahlas slová, vyfarbi tie, ktoré majú niečo spoločné so zimou.        Vyhľadaj doma 5 vecí, ktoré začínajú na Č,č a nakresli ich na  PAPIER. Povedz alebo              napíš čo najviac činností, ktoré môžeš robiť doma a nachádza sa v nich Č /napr. ČAKAŤ,          UČIŤ SA.../                                                                                                                                       3. Klikni na  PRACOVNÝ LIST /Č,č -1.časť/- vytlač ho a vypracuj prvú polstranu, ak nemôžš          vytlačiť, píš do zošita!                                                                                                                    4. MATEMATIKAprecvičuj príklady na sčítanie na stránke:      https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jablecny-den/priklady1.html

Streda- 25.3.2020

 1. PRACOVNÝ LIST /D,d/-prepíš 3 vety, posledné 3 prečítaj a dopíš slovo, v ktorom sa nachádza písmeno d.

 2. ŠLABIKÁR- str. 14/1 - vyvodenie hlásky a písmena Č,č. Ústne utvor čo najviac slov, ktoré         začínajú na Č,č, spoznaj tvary Č,č- prečítaj slová a v 1. úlohe  dopíš slová podľa vzoru               /KOČ-- ČAS /ďalšie slovo začína na písmeno, ktorým predchádzajúce slovo končí.  

3. VIEM PÍSAŤ 2- str. 11- nácvik písania č,Č- napíš 2 riadky ceruzkou, slová perom /3 riadky/

4.  KOZMIX- ROVINNÉ GEOMETRICKÉ ÚTVARY, vypracuj a nezabudni odoslať. Postup               nájdeš ako vždy pod čiernym tlačidlom- kód WA8Y6

Ďakujem rodičom za milé slová a fotografie z "domáceho učenia", ktoré  mi zaslali mailom. Určite z nich v najbližších dňoch vytvorím fotogalériu. Aspoň trochu sa uvidíme! :) L.

Utorok- 24.3.2020

1. PZ MATEMATIKA- str.22/celá

2. VIEM PÍSAŤ 1 - str.25-dopíš polstranu /poslednú vetu vytvor tak, aby sa v nej                       nachádzalo /D,d/.

 3. PREKVAPENIE - ODKAZ OD KATKY      Ahojte Garfieldikovia,

Pozdravujem vás, keďže sme všetci doma, a nemôžeme byť spolu , vymysleli sme s pani učiteľkou pre vás aktivitku. Vieme, že nie každý má doma veci na tvorenie, no papier, zošit, farbičky, fixy MÁME ... Vyrobte si doma spolu s rodičmi DENNÍČEK. Čo budete potrebovať: čisté papiere, alebo veľký čistý zošit, fixy alebo farbičky, lepidlo /nemusí byť/
Postup:
Vezmeme si veľký čistý zošit, alebo čisté hárky papiera. Vytvoríme si úvodnú stranu denníka, kde si uvedieme informácie o nás, teda meno, kedy máme narodeniny atď...(obrázok 1)
Na nasledujúcej strane začíname písať denník. Tu si napíšete dátum, zakreslíte aké je vonku počasie, akú máte náladu, čo robíte, čítate atď. (obrázok 2) (obrázok 3)
Obrázky slúžia ako námet, tvorivosti sa medze nekladú, v denníčku môžete kresliť, lepiť si nálepky, dávať pečiatky... Denníček si vediete sami, nikto ho nebude ani hodnotiť, je to vaše dielko a teda rodičia ho nepíšu, môžu iba pomôcť, poradiť ak by vám niečo nešlo... 
Veríme že sa čoskoro vidíme, a spolu si vaše denníčky prečítame ukážeme 
pani učiteľka Lydka a pani vychovávateľka Katka

Pondelok- 23.3.2020

 • 1. ČÍTACIA KARTA -prečítaj niekomu nahlas po 2 stĺpce /podľa vlastného výberu/ z                   obidvoch strán. Obrázky vyfarbi!
 • 2.ŠLABIKÁR-str. 13-"Bicykel"-maľované čítanie. Prečítaj nahlas , pomôž si  písmenkami na       okraji Šlabikára.
 • 3. KOZMIX- PRVOUKA "Pomocníci na ceste" kód 8TH9K. Pracovné listy  na konci                 témy/na vytlačenie/ sú dobrovoľné! Postup máš pod čiernym tlačidlom. 
 • 4. PRACOVNÝ LIST /d/-dopíš 5 riadkov /drak, voda, mydlo, drevo, Dávid/+ zábavná strana       s bludiskom.
 • 5. PZ MATEMATIKA-str.21/celá

Piatok- 20.3.2020

 • 1. ANGLIČTINA - Téma: Školské pomôcky
 •    Pozri si video o školských pomôckach cez youtube a opakuj slovíčka spolu s videom:                                                        https://youtu.be/41cJ0mqWses
 •    V učebnici Treetops na str. 57 spoj obrázky, ktoré k sebe patria a vyfarbi ich. (Ak si                 pamätáš slovíčka z videa môžeš ich niekomu dospelému povedať.)
 •    Na str. 58 dokresli na lavice tie školské pomôcky, ktoré tam chýbajú a vyfarbi ich.. 
 • 2. ŠLABIKÁR-str. 12/1,2
 • 3. VIEM PÍSAŤ 2- dopíš str.8 /2 slová+3 vety/
 • 4. KOZMIX- vypracuj 2. úlohu- POČÍTANIE HODNOTY PEŇAZÍ, postup máš pod čiernym          tlačidlom,  KÓD- 69JZ9

Milí rodičia, poteší ma malá spätná väzba -ako našu "domácu školu"zvládajú deti a aj Vy. Ako dlho trvá deťom vypracovanie úloh, príp. aj nejaké foto ... na mailovú adresu: 

lydia.hospodarova@zsphorova.org

Spätne Vám  na Vašu mailovú adresu neskôr budem zasielať  učebné materiály.

 Vopred ďakujem. L :)

Štvrtok- 19.3.2020

Ahojte všetci! Včera mi prišli od Kozmixa Vaše správne riešenia. Veľmi ma to potešilo! Ste úžasní, že ste to zvládli! Poďakovanie patrí aj Vašim skvelým rodičom! Kozmix si  pre Vás všetkých  na zajtra chystá novú úlohu. Dnes skúste toto:

 • 1. PAPIER- nakresli 3 veci, ktoré začínajú na D,d, ktoré máte doma
 • 2. ŠLABIKÁR- str.11- ešte raz nahlas prečítaj text "Moja starká a starký", vyhľadaj a žltou              farbičkou "vysvieť" všetky písmená D,d, spočítaj ich a zapíš počet. /Pozor na zámenu              d,b!/. Nakoniec označ hviezdičkou jedlá, ktoré máš rád/rada.
 • 3. PRACOVNÝ LIST /d/- 4 riadky/d, d b, dom,dym/
 • 4. PZ MATEMATIKA- str.20/1,2,3

Streda- 18.3.2020

1. ČÍTACIA KARTA č. 3-prečítaj nahlas dospelej osobe /podľa vlastného výberu/ po 1 riadku z obidvoch strán. Ak      sa Ti to podarí, vyfarbi si obrázok /tak ako to robíme v triede/.
2. ŠLABIKÁR-str. 11-prečítaj nahlas text "Moja starká a starký"- aspoň 2-3x /s prestávkami/
3. PRACOVNÝ LIST /D/-dopíš 4 riadky /Dana, Dano, Dunaj, Dominik, Dominika/
4. KOZMIX-už sa na teba teší-vypracuj prvú lekciu-postup máš pod čiernym tlačidlom. Držím palce!